Muzeum Božetice

Výstava se nachází v prostorách bývalého mlýna a nabízí expozici týkající se nejstarších řemesel – mlynářství, pekařství a zemědělství. Obec Božetice se nachází zhruba 4 km od Sepekova, a tak je možnost spojit návštěvu muzea s výletem na kole.