Milevské muzeum

Na severním okraji Milevska, v prvním nádvoří zdejšího premonstrátského kláštera, sídlí v budově barokní prelatury Milevské muzeum. Muzejní sbírky dokumentují především dějiny města a kláštera.

V suterénu se nachází archeologická expozice k dějinám města a okolního regionu.

V přízemí jsou vystaveny památky ze 16. století.

Sály prvního patra jsou koncipovány jako muzeum pro celou rodinu. Pro pány je zde „Vojenský sál“, kde jsou shromážděny zbraně od gotiky až po vojenské opakovačky z doby první světové války.