Zámek Orlík

Zámek Orlík se původně tyčil na skále, vysoko nad údolím Vltavy. Dnes jej obklopuje hladina Orlické přehrady. V okolí zámku se rozkládá rozlehlý anglický park se Schwarzenbergskou hrobkou. Zámek nabízí jednu prohlídkovou trasu.

První patro přehledně seznamuje s historií zámku, ale i historií orlické větve rodu Schwarzenbergů. Vysokou dokumentační hodnotu mají vystavené obrazy, rodokmeny a zejména rozsáhlá sbírka řádů a vyznamenání, které příslušníci rodu obdrželi za své služby diplomatické i vojenské.

Modrý salon prezentuje kulturu bydlení zámožných vrstev v době tzv. druhého rokoka, tj. v druhé čtvrtině 19. století.

Následuje výstup po točitém schodišti do druhého patra, kde se nacházejí: Empírové sály, Teskův sál, Rytířský sál, Malá zbrojnice, Zámecká knihovna, Pušková chodba a Trofejní chodba.

Blízko u zámku se nachází kotviště pro parník, na kterém lze přejet ke hradu Zvíkovu a poté zpět. Navštívit můžete také zajímavé akvárium sladkovodních ryb.