Klášter Milevsko

Při návštěvě premonstrátského kláštera v Milevsku si užijete atmosféru významného místa českých kulturních a duchovních dějin. Klášter byl založen roku 1187 Jiřím z Milevska. Je domovem komunity bratří z řádu premonstrátů, dnes spravovaný Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. V rámci komentovaných prohlídek je možno prohlédnout si sakrální stavby, jako jsou: románská bazilika Navštívení Panny Marie s opatskou kaplí, rajská zahrada, kostel sv. Jiljí s unikátní klenbou „milevského typu“, druhé nádvoří kláštera. Dále je zde možnost seznámení se s životem bratří premonstrátů – barokní prelatura s expozicí opatských pokojů, latinská škola s klášterní knihovnou. Je zde také možnost možnost didaktických prohlídek pro děti. (školní výlety, rodiny s dětmi).